frogdesign2 achtergrond

Wat is webdesign eigenlijk? Webdesign is in eerste instantie het vormgeven van websites in het internet, maar de term wordt regelmatig in bredere zin gebruikt, waarbij ook het technisch ontwikkelen van websites als onderdeel wordt gezien. (bron: Wikipedia)

Er kan ook een verdeling worden gemaakt tussen webdesign, dat zich voornamelijk richt op de front-end van websites, en webdevelopment (webontwikkeling) wat zich op de back-end, of technische realisatie ervan richt. Frogdesign² werkt graag samen met grafisch designers
Studio Done en Ask! for Graphics.

Maar er is meer! Naast een goed design en implementatie hiervan is het van groot belang de inhoud zorgvuldig te presenteren. Dit is een vak apart! En ook als u gebruik maakt van verschillende talen is het verstandig om dit door een expert te laten uitvoeren. Frogdesign² heeft ook hier diverse connecties.

frogdesign2 | Nederlands geregistreerd webdesigner
frogdesign2 | twitter
frogdesign2 | linkedin
frogdesign2